Het behandelen van allerlei sportletsels, op een wijze aangepast aan de noden van een sporter. Indien nodig in samenspraak met specialisten in verschillende vakdomeinen.

Sommige sporttakken vereisen een specifieke sportmedische keuring en een keuringsattest. Dit attest kan u bij mij bekomen na een specifiek onderzoek afhankelijk van de sportdiscipline. Een up-to-date lijst van deze artsen kan u vinden op het internet.

Voor uitgebreide sportgerichte conditietesten wordt u doorverwezen naar gespecialiseerde centra in de streek!