DOKTER GUIDO VAN GHELUWE AAN HUIS

Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (058 51 04 80), bij voorkeur voor 11.00 uur ’s ochtends.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raad ik u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ….), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken in een kustgemeente als Koksijde heel tijdrovend kunnen zijn ( opstopping, werken, parkeerproblemen,…) en dat de dokter veelal niet kan voorspellen wanneer hij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde onderzoeken.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.