WENST U DE DOKTER TE SPREKEN?

Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden. Indien nodig zal de dokter zelf contact opnemen.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen ! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren verboden.

Slechts bij uitzondering kunnen voorschriften telefonisch aangevraagd worden. In de regel wordt tijdens de consultatie voor voldoende lange periode voor geschreven.